Feeds:
Inlägg
Kommentarer

2010 in review

The stats helper monkeys at WordPress.com mulled over how this blog did in 2010, and here’s a high level summary of its overall blog health:

Healthy blog!

The Blog-Health-o-Meter™ reads Fresher than ever.

Crunchy numbers

Featured image

The Leaning Tower of Pisa has 296 steps to reach the top. This blog was viewed about 1,100 times in 2010. If those were steps, it would have climbed the Leaning Tower of Pisa 4 times

 

In 2010, there were 27 new posts, not bad for the first year! There were 13 pictures uploaded, taking up a total of 5mb. That’s about a picture per month.

The busiest day of the year was October 11th with 29 views. The most popular post that day was Frätande lätt radioaktivt slam skördar liv i Ungern.

Where did they come from?

The top referring sites in 2010 were bloglovin.com, WordPress Dashboard, 3pa2.wordpress.com, genusnytt.wordpress.com, and temfunderingar.wordpress.com.

Some visitors came searching, mostly for oljeolyckor, ungern slam, salomonöarna, ungern aluminium, and delfin japan.

Attractions in 2010

These are the posts and pages that got the most views in 2010.

1

Frätande lätt radioaktivt slam skördar liv i Ungern October 2010
4 comments

2

Delfiner slaktas. July 2010
2 comments

3

Det stora misslyckandet genom Hallandsåsen March 2010
3 comments

4

Oljeolyckor May 2010
4 comments

5

Om February 2010
2 comments

Annonser

Bhopal

3 december 1984, Bhopal, Indien.

42 ton giftgas läcker ut över ett stort område. Under de första dagarna dog mellan 8 000 och 10 000 människor och över 500 000 människor blev allvarligt sjuka.

Ytterligare över 15 000 har dött i sviterna efter gasutsläppet och fortfarande, 20 år efter katastrofen, behöver mer än 100 000 människor medicinsk behandling. Färska studier visar att slumområdena runt fabrikstomten fortfarande är förorenade av giftiga kemikalier, som förstör grundvattnet och marken och orsakar att barn föds missbildade och att de boende drabbas av en rad sjukdomar.

3 december 1984, Bhopal, Indien.

Union Carbide India Limited  (dotterföretag till det transnationella USA-ägda företaget Union Carbide Corporation) tillverkare huvudsakligen insektsbekämpningsmedlet Sevin, och var belägen i Bhopal. Sevins huvudbeståndsdel var metylisocyanat (MIC), en tung, färglös och ytterst giftig gas. Tillsammans med fosgen och troligtvis cyanväte skapades ett pulver som utblandat med sand eller gipspulver kunde spridas ut över fält och odlingar. Fabriken i Bhopal sattes upp 1966 för att tillverka bekämpningsmedlet som behövdes i jordbruket. Under de första 10 åren importerades metaylisocyana, men år 1979 invigdes en produktionsenhet för tillverkning av ämnet. I början gick allt bra, men i början av 80-talet minskade efterfrågan på medlet att sjunka, kraftigt. Fabriken började gå med förlust, halva personalen fick sparken och de amerikanska platscheferna reste hem. Driften stoppades och fabriken lades i malpåse. problemet var bara att det fortfarande fanns ett 50 tal ton metylisocyana i tankar. Metolisocyana är världens giftigaste ämne och mycket otrevligt, den måste förvaras vid en låg temperatur för att inte sönderdelas i olika giftgaser, där ibland cyanväte. Eftersom det gick nedför med produktionen och fabriken var kylningen avstängd av besparingskäl.  Dessutom, den teknik som tillämpades i Indien höll inte samma säkerhetsnivå som företaget hade i USA. Företaget införde inte heller den krisberedskap man hade i USA om det skulle ske en olycka, det fanns t ex inget automatiskt larm som skulle kunna varna omkringboende vid en olycka. Långt innan katastrofen visste fabrikens ledning att fabriken hade bister. 1980 läckte en syratank ut på marken, i mars 1982 rapporterade fabriken en läcka och i april samma år antecknades fortsatt läckage som orsakade stora problem. I maj 1982 undersöktes fabrikens säkerhet av företagets personal. Det som rapporterades var inte positivt, läckorna var svåra att kontrollera fabrikens utrustning var gammal, sliten och orsakade onödiga problem. Mätinstrumenten för tryck och temperatur i tankarna visade ofta fel, vilket gjorde att personalen sällan fäste någon vikt vid deras utslag – inte heller denna kväll. Saneringstornet, där kaustiksoda skulle neutralisera den utläckande gasen, var ur funktion. Ett slitet rör hade avlägsnats för reparation, vilket ledde till att ingen flamma skapades i förbränningstornet vars funktion var att förbränna utläckande gas. Slutligen visade sig de vattenstrålar som skulle neutralisera ett gasläckage inte nå riktigt upp till det nästan 40 meter höga tornet.

Eftermiddagen den 2 december 1984 skulle några tekniker spola rent i några rör i fabriken, men av någon anledning fungerade inte ventilationen som den skulle. Vattnet rann åt fel håll och ner i tankarna med metolisocyana, en spontan reaktion startade och temperaturen i tankarna steg till 200 grader och trycket sprängde ventilerna. Gas började välva ut från anläggningens torn över omgivningen. De meteorologiska förhållandena som rådde gjorde att utsläppet kunde göra största möjliga skada. Stabil skiktning och svag vind med täta riktningsförändringar gjorde att gasmolnet späddes ut långsamt.

Morgonen därpå hade tusentals människor dödats, tiotusentals blivit allvarligt skadade och hundratusentals tvingats fly. På några timmar fylldes alla sjukhus i Bhopal av gasskadade. All personal arbetade dygnet runt men eftersom man inte visste vilken gas som läckt ut kunde man inte heller ge rätt behandling, man kunde bara lindra symtomen. Fabriksledningen höll tyst om de kemiska substanser som läckt ut och om vilka motmedel som kunde användas. Inte ens efter 20 år har företaget sagt något detaljerat om gasens innehåll.

 

Skamligt.

Tips!

Måste ju ”tipsa” om en ny foto – hemsida.

Hemsidan uppdateras då och då med nya bilder eller information om vad som är på gång.

Ta er gärna en titt.

http://www.erjfoto.se/

Igår kväll (25 oktober) uppstod en kraftig jordbävning i havet väster om Sumatra i Indonesien. Skalvet uppmättes till till 7,7 och två efterskalv med styrka 6,1 och 6,2 följde. En flodvåg utlöstes efter skalvet och drabbade Mentawai-öarna väst om indonesiska Sumatra. 10 byar har spolats bort efter tsunamin, uppger en representant för räddningstjänsten i Indonesien till AFP.

 

-Våra senaste uppgifter från kriscentret visar att 108 personer har dött och att 502 fortfarande saknas. Meddelar lokalpolitikern Hendri Dori Satoko till den lokala tv-stationen MetroTV.

Vågorna har rapporterats vara 3 meter höga och vattnet svepte så långt upp på land som 600 meter på ön Pagai Selatan, enligt hälsoministeriet.

De avlägset belägna Mentawai-öarna i västra Indonesien är ett populärt turistmål, särskilt bland surfare, och de flesta besökarna kommer från Australien. Det svenska utrikesdepartementet har varit i kontakt med Sveriges ambassad i Jakarta och meddelar att man inte har några uppgifter om saknade eller omkomna svenskar.

 

Området har tidigare drabbats av flera svåra jordbävningar.

26 December 2004: Jordbävningen med en magnitud av 9.0 på Richterskalan, är den 5 kraftigaste som ägt rum de senaste hundra åren. En jordbävning med magnitud 9 är ca 30 gånger kraftigare än en med magnitud 8, vilket normalt räknas som en mycket kraftig jordbävning. Enligt data från US Geological Survey ägde jordbävningen 2004 rum på ett djup i jordskorpan av 30 km, 250 km sydväst om Banda Aceh på Sumatra, och ca 160 km utanför Sumatras västkust. Den energi som frigjordes vid jordbävningen motsvarar enligt USGS, 575 megaton TNT, eller 23 000 Hiroshima-bomber. En stor del av denna rörelse och energi överfördes till ovanliggande vattenmassa, och gav upphov till en tsunami. En serie vågor rörde sig österut och förstörde Sumatras västkust, Thailands västkust, samt delar av Burma och Malaysia, en serie vågor rörde sig västerut och 2-3 timmar senare nådde Indiens östkust, Sri Lanka och Maldiverna, och slutligen också Östafrika. Över det öppna havet, där medeldjupet är 3000-4000 meter, kan en tsunami färdas med en hastighet av 600-700 km i timmen men är knappast märkbar, då våghöjden är mindre än 1 meter och våglängden kanske 100 km. Närmare kusterna bromsas tsunamin upp och tornar upp sig till en brytande, flera meter hög våg, som med fruktansvärd kraft träffar kusten.

28 Mars 2005: En jordbävning med en magnitud på 8,7 på Richterskalan, inträffade nära ön Nias utanför Sumatras västkust. Enligt US Geological Survey  inträffade detta skalv på ett djup i jordskorpan av 30 km (samma djup som skalvet 26 december 2004) ca 160 km sydöst om platsen för skalvet 26 december 2004. Den nya jordbävningen orsakade kraftig förödelse och många dödsfall på de närmaste öarna, men dessbättre ingen tsunami. Varför ingen tsunami-våg bildades denna gång är svårt att säga säkert.

 

 

Bilder från Ungern

Giftslammet i Ungern, bilder från BBC
Ruptured wall of the reservoir of the Ajkai Timfoldgyar plant in Ajka
Ett flygfoto visar den spruckna väggen i aluminiumoxid anläggningen, behållaren Ajka, som utlöste den stora översvämningen.
An aerial view of excavators working at a broken dyke of a reservoir that contained red mud of an alumina factory near Ajka

Slammet är en stark alkali, (en grupp kemiska föreningar som har förmågan att uppta vätejoner varvid de i en vattenlösning ger ett pH-värde över 7. En sådan lösning kallas basisk, eller alkalisk) vilket innebär att det orsaka brännskador när det kommer i kontakt med huden och kan skada lungorna och matsmältningssystemet om det förtärs. Detta kan leda till döden.

Slammet sprider sig

I torsdags (7 oktober) nåde giftslammet floden Donau. Ungerska myndigheter bekräftar förfrågan att det röda, frätande, giftslammet har nått floden Raba, där räddningspersonal försökte lindra effekterna av de giftiga utsläppen med hjälp av vinäger och gips. I floden Marcal dog fiskarna av det basiska slammet. Myndigheterna förnekar dock att det skulle ha nått Donau trots att flera källor hävdar att så är fallet. Nu är dammolyckan också en internationell angelägenhet. Floden berör sedan Kroatien, Serbien, Rumänien, Bulgarien, Ukraina och Moldavien innan den mynnar ut i Svarta havet.I floden Marcal dog fiskarna av det basiska slammet.

-Alla växter är döda och vi har inte kunnat rädda växtligheten heller. Säger Tim Dobson som leder katastrofarbetet.

Man befarar nu att en ny våg av slammet kommer skölja över landet då man har sett en ny spricka på 50 cm i dammväggen.

– Vi vet att det kommer att hända,frågan är bara när. säger Gyorgi Tottos.

I ett pressmeddelande på söndagen konstaterade Världsnaturfondens naturvårdsexpert Tom Arnbom att dammen kan innehålla ytterligare gifter än arsenik, bly, kvicksilver och krom som redan konstaterats.

-Eftersom dammen funnits i många år vet ingen vilka gifter som kan ha dumpats där tidigare säger han i pressmeddelandet.

Bra ”dokumentär”

Blev tipsad av en vän att se detta på svtplay, denna ”dokumentär” är riktigt bra enligt mig.

”The Yes Men”, bestående av Mike Bonnano och Andy Bichlbaum, utgör sig för att vara representanter för stora företag och ”meddelar” att företagen nu är beredda att ta sitt ansvar och att göra rätt. ”The Yes Men” väcker många känslor, visar en ståndpunkt och får en att tänka efter.

Passa på att se den, den går att se fram till 28 oktober.

 

http://svtplay.se/v/2155554/dox/yes_men_fix_the_world?cb,a1364145,1,f,-1/pb,a1364142,1,f,-1/pl,v,,2155554/sb,p129798,1,f,-1